برگزاری دومین دوره آموزشی ایمپلنت DPI

در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ در مرکز جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

معرفی ایمپلنت DPI توسط دکتر بیاتیان ( جراح فک و صورت ) در دوره آموزشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

معرفی ایمپلنت DPI توسط مهندس جوادی

توضیحات دکتر شاه آبادی