درباره ما

مدیر عامل محترم شرکت درین کاشت مانا دکتر ملک التجاری تولید کننده ایمپلنت دندانی

تولید ملی افتخار ماست

خانم مهندس مروی ناظر فنی بخش تولید شرکت درین کاشت مانا

محصولات

معرفی کیت جراحی DPI توسط خانم دکتر امیر حسینی