Angled Abutment

    ابتمنت های زاویه دار موارد مصرق خاصی دارد. و در زمانهایی که محور ایمپلند با محور در نظر گرفته شده برای پروتز همخوانی نداشته باشد. اصلاح زاویه محور ایمپلنت با استفاده از اباتمنت های زاویه دار صورت می گیرد.

    شرکت درین کاشت مانا با تولید دو نوع مختلف اباتمنت زاویه دار نوع زاویه 15 درجه و نوع زاویه 25 درجه به مقدار وسیعی در این رابطه نیاز به پروتزیست ها را بر طرف می نماید.

    اباتمنت های زاویه دار در دو نوع قطر 4.5 . 5.5 میلی متر در GH های 1 و 2 و 3 میلی متر تولید و قابل دسترس می باشد. اباتمنت های زاویه دار DPI همچنین در دو نوع زاویه 15 درجه و 25 درجه تولید می شوند.


اباتمنت ها با کانکشن هگز و قطر هگز ۲.۵ ،آچار های باقطر هگز ۱.۲ قابل استفاده بوده وبیشترین نیرو لازم برای بستن پیچ ها ۳۰ نیوتن می باشد.

 

ویژگی های angled abutment

  • کانکشن هگز
  • زوایا: ۱۵ و ۲۵
  • قطر ها: ۴٫۵ و ۵٫۵
  • ارتفاع: ۱ ، ۲ و ۳ میلیمتر
زنبیل خرید