Straight Abutment

توضیحات

اباتمنت های DPI در قطر های 4.5 میلیمتر .برای نواحی قدامی بیشتر کاربرد دارد. و قطر های 5.5 میلی متر بدلیل داشتن سطح مقطع بیشتر بسیار مساعد برای فضا های بزرگتر مثل نواحی خلفی می باشد. که در تقسیم نیروی وارده بسیار موثر می باشد.

بلحاظ ارتفاع GH اباتمنت های DPI به 1 میلیمتر و 2 میلیمتر و 3 میلیمتر تقسیم می گردد. تا بتواند نیاز های بیش از 80 درصد موارد را جوابگو باشند.

تصویر محصول سطح مقطع اباتمنت های DPI را نشان می دهد. یک هگز کاملا مشخص و سطح مقطع قطر خارجی اباتمنت دیده می شود.

بخش کانکشن اباتمنت ها شامل یک بخش تیپر و در انتهای آن یک هگز کاملا صیقلی به طول 1.3 میلیمتر می باشد. که در نمای تفصیلی در تصاویر بالا این بخش با بخش داخلی ایمپلنت ها کاملا فیت و سیل می باشد. و یکپارچگی خاصی را به ترکیب ایمپلنت و اباتمنت می دهد

 

ویژگی های straight abutment

  • ۱۱° taper connection
  • دارای قطر های ۴٫۵ و ۵٫۵
  • دارای ارتفاع ۱ ، ۲ و ۳ میلیمتر
  • کانکشن هگز
سبد خرید