Impression Coping

توضیحات

ویژگی های (impression coping (pick-up

  • دارای قطر های ۴٫۵ و ۵
سبد خرید